Er zijn verschillende redenen om een lichtmeting te laten uitvoeren: als garantiemeting van een recente opgeleverde installatie bij klachten over onder/overbelichting en lichthinder als regelmatige tussentijdse controle van een nulmeting Een lux meter geeft de gemeten waarden in lux, verlichtingssterkte weer. Ook verkeersgebieden zoals provinciale- en snelwegen en verkeerstunnels die […]
Er zijn verschillende redenen om een lichtmeting te laten uitvoeren: als garantiemeting van een recente opgeleverde installatie bij klachten over onder/overbelichting en lichthinder als regelmatige tussentijdse controle van een nulmeting Een lux meter geeft de gemeten waarden in lux, verlichtingssterkte weer. Ook verkeersgebieden zoals provinciale- en snelwegen en verkeerstunnels die […]

Er zijn verschillende redenen om een lichtmeting te laten uitvoeren:

  • als garantiemeting van een recente opgeleverde installatie
  • bij klachten over onder/overbelichting en lichthinder
  • als regelmatige tussentijdse controle van een nulmeting

Een lux meter geeft de gemeten waarden in lux, verlichtingssterkte weer.
Ook verkeersgebieden zoals provinciale- en snelwegen en verkeerstunnels die berekend zijn op luminantie kunnen met een luxmeting gecontroleerd worden.

NEOVL voert lichtmetingen uit conform de NEN-EN 13201-4 : Wegverlichting deel 4 – Methoden voor het meten van de verlichtingsprestaties.

Voor het lichtmeten van sportvelden passen we een methode toe die acurate en relatief snelle meting mogelijk maakt waardoor op één avond meerdere velden gemeten kunnen worden.