Opdrachtgevers kunnen in verschillende stadia bij NEOVL terecht voor advies en het laten maken van een verlichtingsontwerp.
Opdrachtgevers kunnen in verschillende stadia bij NEOVL terecht voor advies en het laten maken van een verlichtingsontwerp.
Opdrachtgevers kunnen in verschillende stadia bij NEOVL terecht voor advies en het laten maken van een verlichtingsontwerp.

Vaak begint het met de vraag óf er überhaupt, en zo ja, hoe er verlicht kan worden. Er zijn momenteel voldoende mogelijkheden om vooral in buitengebieden het meest voorkomende doel van openbaar verlichten, de sociale- en/of verkeersveiligheid verhogen, te vervullen.

In verblijfsgebieden speelt de sociale veiligheid een grote rol en wordt berekend in verlichtingssterkte. Voorbeelden zijn woonwijken, winkelgebieden, (korte) onderdoorgangen, parken, fietspaden etc.

In verkeersgebieden speelt de verkeersveiligheid een grote rol en wordt berekend in luminantie, helderheid. In verkeersgebieden zoals ontsluitingswegen, provinciale wegen en snelwegen wordt de verlichting vanuit de weggebruikers bekeken en berekend en speelt het type wegdek een belangrijke rol qua reflectie van de verlichting uit de armaturen.

In sommige gevallen is het wenselijk om niet alleen de lichttechnische mogelijkheden door te nemen maar deze ook direct lichttechnisch te toetsen middels berekeningen.
Dit kan op locatie door heel Nederland waardoor de doorlooptijd van een verlichtingsplan behoorlijk verkort kan worden. Daarnaast is de opdrachtgever veel directer bij het proces betrokken en op de hoogte van de gemaakte keuzes en worden de relevante bestanden direct overhandigd.